19.2.17

En sång för Nagasaki

Det finns människoöden som kryper in under huden eller kanske snarare, i det här fallet, rakt in i hjärtat. Takashi Nagai föddes 1908 i Matsue i Japan och dog 1951 i Nagasaki. Han konverterade till Katolicismen, blev svårt sjuk av sitt arbete med att som läkare utveckla röntgentekniken och skadades svårt samt förlorade sin fru när Nagasaki bombades med en atombomb den 9 augusti 1945.

Han räddades genom ett mirakel och överlevde. Trots sin svåra sjukdom och lidande arbetade han ända in i det sista med att hjälpa offren för atombomben och att försöka sprida kärlek och och försoning i Nagasaki.


Han skrev flera böcker och det har både skrivits om honom och gjorts filmer och det har precis gjorts en ny film om honom -  All that remains.


Jag har läst Paul Glynns bok En sång för Nagasaki som handlar om Takashi Nagai men också om Tystnaden som handlar om de kristnas förtryck och de kristna  martyrerna i skiftet 1500-1600-talet, som för övrigt också har filmatiserats nu - Silence. 
Japans historia, filosofi och utveckling. Han beskriver särskilt Japans kristna historia. Jag läste förra året Shusako Endos historiska roman

Martyrerna Paulus Miki och hans följeslagare som dödades 1597 firas för övrigt den 6 februari i den katolska Kyrkan. Här är ett urklipp ur Helgonkalendern från Katolska Liturgiska Nämndens hemsida


"...Trots detta förblev många trogna mot sin kristna tron, man höll ihop och i Nagasaki bröt ett kristet uppror ut 1637. I gatorna hängdes banderoller som hyllade Altarets sakrament och överallt ropades Jesu och Marias namn. Upproret krossades och 25 000 kristna massakrerades. Nu stängde Japan sig mot omvärlden och den förföljda kyrkan gick under jorden (ungefär som det är i Nordkorea, när dessa rader skrivs).
Isolationen varade två hundra år. När missionärer från Väst äntligen fick komma in, 1865, trädde tusentals kristna fram ur ingenstans. De kunde fortfarande lite latin, de ägde reliker av sina dödade präster och de bad om figurer av Jesus och Maria. Inte minst i Nagasaki var tron levande. Denna stad, där så många kristna gett sina liv, förstördes 9 augusti 1945 av den amerikanska atombomben, tre dagar efter bomben över Hiroshima. Den omfattande katastrofen, ett fasanfullt dödande av oskyldiga civila, skildras gripande i boken En sång för Nagasaki (Catholica). Den handlar om en kristen läkare, Takashi Nagai (ett framtida helgon?). 

Den familj Takashi Nagai hyrde rum hos var en av familjerna som under de 200 år som kristendomen var förbjuden förvaltat och bevarat tron genom att verka i det fördolda. Fascinerande.


Takashi Nagai i ruinerna efter atombomben
Katedralen i NagasakiKatedralen i Nagasaki förstördes vid bombningen. Bara en kyrklocka klarade sig. Flera helgonskulpurer förstördes, bland annat en av Den Heliga Jungfrun Maria. Hennes huvud finns dock kvar och påminner på ett väldigt konkret sätt om hur fruktansvärt skadade människorna blev.

 Både Tystnaden och En sång för Nagasaki får
 B B B B B 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar