7.12.09

Vinna hela världen men förlora sin själ




Jag måste få lägga in en länk till bloggen OROA DIG INTE - GUD FINNS NOG. Bitte skriver mycket kritiskt angående en av Seglora smedja anordnad tankemässa i Sofia Kyrka i Stockholm på torsdag där Lars Ohly ska predika.


Klicka här för att komma dit.


Enligt Seglora smedjas hemsida är Seglora smedja " en oberoende röst som verkar i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan. Vi vill inspirera medarbetare i stift och församlingar och uppmuntra till både tanke och handling. Seglora smedja vill vi värna Svenska kyrkans öppna folkrörelseidentitet"




Man kan ställa sig två frågor om vad en uttalad ateist och medlem i den faktiskt religionsfientliga organisationen Humanisterna har i kyrkan att göra. Första frågan är varför Svenska Kyrkan upplåter kyrkorummet för detta. Andra frågan är varför Lars Ohly vill komma dit för att predika.

Deras knapp-budskap visar tydligt vad de anser om oss kristen tro och oss kristna







Fast på Sofia Församlings hemsida står det i kalendariet: Seglora smedja, Tankemässa med psalmorkester, predikan, debatt och diskussion. Tema: Motsatsen till tro är inte tvivel utan förtvivlan.Undrar om Lars Ohly håller med...



Jag tror visst att en dialog mellan olika grupper i samhället är bra och jag tror också att kyrkan ska vara en öppen kyrka i så måtto att hon tar emot alla som söker sig dit och att det måste finnas utrymme för funderingar, undringar och olika synpunkter. Men Kyrkan måste vara tydlig och om inte vi kristna själva respekterar vår tro och vår Kyrka vem ska då göra det? Jag har precis läst Katolska Kyrkans lilla katekes och den var så härligt osvenskkyrkligt. Rakt på sak redogör den för Katolska Kyrkans tro. Kyrkan måste våga vara Kyrka. Jag ryser av utrycket "kyrkans öppna folkrörelseidentitet".


Jag frågar mig

Vad hjälper det Kyrkan om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar