24.11.09

Min hemmakyrka

På Wikipedia kan man läsa:
Strömsbro kyrka är en kyrkobyggnad i Strömsbro, strax norr om Gävle, inom Gävle Heliga Trefaldighets församling och är en av de äldsta småkyrkorna i Sverige.
År 1896 utsåg Nils Lövgren J Kihlgren som fast präst på Strömsbro som i praktiken blev ett distrikt inom Gävle församling. Planer på en kyrka fanns, men det kom att bli ett församlingshem som invigdes år 1896, ett av Sveriges första. J Kihlgren arbetade med kyrkoherde Lövgrens goda minne vidare med kyrkoplanerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar