24.11.09

AUGUST


Årets AUGUSTpristagare har utsetts. Steve Sem- Sandberg fick priset för sin roman De fattiga i Lodz. BOKUS skriver: "En roman om det judiska getto som nazisterna inrättade i den polska staden Lodz, och om dess av nazisterna utsedde ledare, Chaim Rumkowski, och hans svårutredda, mycket tvetydiga roll. Det är en roman om livet i den avspärrade stadsdelen, om den påbjudna tyska kadaverdisciplinen, det mördande slavarbetet, svältdöden och de utsiktslösa flyktförsöken men också, paradoxalt nog, om överlevnadskonst och livsvilja, som t ex framväxten av den kollektiva, så småningom listigt subversiva Getto-Krönikan, som varit författarens viktigaste källa, och om hur transporterna till de för de bortforslade till en början okända förintelselägren vidtar tills gettot med dess ursprungligen 250 000 innevånare tömts. Med sin bok ger Steve Sem-sandberg en stark och , även internationellt sett, inte tidigare skådad inblick i Förintelsens verklighet. " Den är säkert både mycket bra och läsvärd, men jag har lite svårt för s.k. kollektivromaner. Jag vill ha en huvudperson att lära känna. Jag tycker inte om när det blir myllrigt. Jag känner mig tveksam till om jag kommer att läsa den. I alla fall inte just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar